• DELTAGERE 1

VORES HOLD

GITTE ENGHOLM

GITTE ENGHOLM

Projektleder, Nationalmuseet

Gitte Engholm er uddannet skolelærer, antropolog og ph.d. i antropologi. Hun har været ansat på Nationalmuseet som museumsinspektør siden 2004 med ansvar for udvikling af publikumsarrangementer, der kan være alt fra udstillinger, digital formidling, undervisning, workshops, debatter og events. Hun har en lang erfaring med formidling fra tidligere ansættelser som højskolelærer på Grundtvigs højskole, udstillingsarrangør på Louisiana og underviser i dansk som andetsprog.

På Nationalmuseet har Gitte arbejdet med outreach-projekter og med udvikling af nye publikumsgrupper på museet gennem samskabte events. Ligesom hun har erfaring med at inddrage frivillige og frivilligorganisationer i formidlingsarbejdet på museet. Fra tidligere ansættelser som skolelærer, forsker og evaluator har hun bred indsigt i flygtninge- og integrationsområdet som sådan og integration i praksis. I 2018 afsluttede Gitte en lederuddannelse på Harvard Business School.

Niels Righolt

Niels Righolt

Direktør, Center for Kunst og Interkultur (CKI)

Niels Righolt har ansvar for den strategiske og ledelsesmæssige udvikling hos CKI, og er særligt engageret i projekter som undersøger mulighederne for et styrke det kulturelle demokrati i Danmark. Niels var med til at skabe Nordisk Forum for Interkultur i 2007 og han har siden siddet i en række fora med interkultur som omdrejningspunkt; bl.a. Platform for Intercultural Europe, SKIS (DK). Et andet område som trækker på hans faglige ekspertise er publikumsområdet, hvor han har bidraget til en mængde projekter og programmer i ind-og udland. Niels er medlem af EU’s ekspertgruppe på området, han er medlem af ADESTE konsortiet og i bestyrelsen for Audiences Europe Network og det Nordiske Arts and Audiences. Siden han i 1993 begyndte han sin professionelle karriere i kultursektoren har Niels arbejdet som bl.a. producent og curator, som informationschef, kunstnerisk leder, kulturhuschef, kulturpolitisk udvikler, administrerende direktør og politisk rådgiver. Som kunstnerisk leder og virksomhedschef for Dunkers Kulturhus (2001-2007) i Helsingborg var Niels den yderst ansvarlige for en Sydsveriges største kulturinstitutioner, som udviklede en mangfoldighedsstrategi som et helt centralt performativt greb.

Linda Nørgaard-Andersen

Linda Nørgaard-Andersen

Projektleder, Arbejdermuseet

Linda Nørgaard-Andersen er Programchef på Arbejdermuseet siden 2017 og til dagligt ansvarlig for udviklingen af formater og koncepter, der sikrer tydelige sammenhænge mellem museets strategi og dets udstillinger, undervisning og generelle formidlingstilbud herunder events og formater inden for livslang læring. Fra 2008-2017 har hun været ansat i Skoletjenesten som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet, hvor hun med projekter som UHØRT UNGDOM og Unge stemmer har været med til at skabe en platform for demokratisk deltagelse og pædagogik i museets profil. I perioden fra 2009 -2016 har hun endvidere været koordinator i Skoletjenesten. Her har hun arbejdet med institutionens generelle pædagogiske udvikling samt været ansvarlig for løbende efteruddannelse og kurser bl.a. som kursusleder på Museums Undervisnings Uddannelsen under ODM.

Buthaina Shaheen

Buthaina Shaheen

Programchef, Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK)

Buthaina Shaheener Programchef på Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK). Hun er en tværfaglig person med akademisk- og erhvervsfaglig baggrund bl.a. inden for projekt udviklingsarbejde, research og undervisning. Hun har beskæftiget sig med emner relateret til Mellemøsten, kulturmøder, asylområdet og flygtningearbejde.

Buthaina har arbejdet i flere lande såsom Syrien, Italien og Danmark i både skoler, universiteter, internationale og humanitære organisationer. Hun brænder for at arbejde i teams, hvori hun finder inspiration.

  • DELTAGERE 2

VORES HOLD

Gitte Engholm foto

Gitte Engholm

Projektleder – Nationalmuseet

Gitte Engholm er uddannet skolelærer, antropolog og ph.d. i antropologi. Hun har været ansat på Nationalmuseet som museumsinspektør siden 2004 med ansvar for udvikling af publikumsarrangementer, der kan være alt fra udstillinger, digital formidling, undervisning, workshops, debatter og events. Hun har en lang erfaring med formidling fra tidligere ansættelser som højskolelærer på Grundtvigs højskole, udstillingsarrangør på Louisiana og underviser i dansk som andetsprog. På Nationalmuseet har Gitte arbejdet med outreach-projekter og med udvikling af nye publikumsgrupper på museet gennem samskabte events. Ligesom hun har erfaring med at inddrage frivillige og frivilligorganisationer i formidlingsarbejdet på museet. Fra tidligere ansættelser som skolelærer, forsker og evaluator har hun bred indsigt i flygtninge- og integrationsområdet som sådan og integration i praksis. I 2018 afsluttede Gitte en lederuddannelse på Harvard Business School.

DELTAGERE 3

Linda Nørgaard-Andersen

Projektleder – Arbejdermuseet

Linda Nørgaard-Andersen er Programchef på Arbejdermuseet siden 2017 og til dagligt ansvarlig for udviklingen af formater og koncepter, der sikrer tydelige sammenhænge mellem museets strategi og dets udstillinger, undervisning og generelle formidlingstilbud herunder events og formater inden for livslang læring. Fra 2008-2017 har hun været ansat i Skoletjenesten som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet, hvor hun med projekter som UHØRT UNGDOM og Unge stemmer har været med til at skabe en platform for demokratisk deltagelse og pædagogik i museets profil. I perioden fra 2009 -2016 har hun endvidere været koordinator i Skoletjenesten. Her har hun arbejdet med institutionens generelle pædagogiske udvikling samt været ansvarlig for løbende efteruddannelse og kurser bl.a. som kursusleder på MuseumsUndervisningsUddannelsen under ODM.

DELTAGERE 4

Niels Righolt

Direktør – CKI
Center for Kunst og Interkultur

Direktør for Center for Kunst og Interkultur (CKI) med ansvar for den strategiske og ledelsesmæssige udvikling. Niels er særligt engageret i projekter og aktiviteter som undersøger mulighederne for et styrke det kulturelle demokrati i Danmark. Niels var med til at skabe Nordisk Forum for Interkultur i 2007 og han har siden siddet i en række fora med interkultur som omdrejningspunkt; bl.a. Platform for Intercultural Europe, SKIS (DK) m.fl. Et andet område som trækker på hans faglige ekspertise er publikumsområdet, hvor han har bidraget til en mængde projekter og programmer i ind- og udland. Niels er medlem af EU’s ekspertgruppe på området, han er medlem af ADESTE konsortiet og i bestyrelsen for Audiences Europe Network og det Nordiske Arts and Audiences. Siden han i 1993 begyndte han sin professionelle karriere i kultursektoren har Niels arbejdet som bl.a. producent og curator, som informationschef, kunstnerisk leder, kulturhuschef, kulturpolitisk udvikler, administrerende direktør og politisk rådgiver i en række forskellige organisationer. Som kunstnerisk leder og virksomhedschef for Dunkers Kulturhus (2001-2007) i Helsingborg var Niels den yderst ansvarlige for en Sydsveriges største kulturinstitutioner, som udviklede en mangfoldighedsstrategi som et helt centralt performativt greb.

DELTAGERE 5

Buthaina Shaheen

Programchef – SKDK
Det Syriske Kulturinstitut i Danmark 

Buthaina Shaheen er en tværfaglig person med akademisk- og erhvervsfaglig baggrund bl.a. inden for projekt udviklingsarbejde, research og undervisning. Hun har beskæftiget sig med emner relateret til Mellemøsten, kulturmøder, asylområdet og flygtningearbejde. Buthaina har arbejdet i flere lande såsom Syrien, Italien og Danmark i både skoler, universiteter, internationale og humanitære organisationer. Hun brænder for at arbejde i teams, hvori hun finder inspiration.

CULINNS DELTAGERE

Nationalmuseet
Arbejdermuseet
Center for Kunst & Interkultur (CKI)
Syrisk Kultur Institut (SKDK)

Vardemuseerne
Museum Vestsjælland
Bornholms Museum
Immigrantmuseet
Museum Lolland-Falster

Associerede
RUC Performance Design ved Anja Mølle Lindelof
Sprogcentrene CBSI, Sprogcenterlærere Mette Gottlieb og Ásla Marr West
Københavns Sprogcenter, konsulent Ditte Dræby

Kritiske Venner
Lakshmi Sigurdsson
Ove Korsgaard
Per Mouritzen
Anne Boukris

Specialestuderende, 2017
Ida Sophie Olsen, Institut for Sprogpsykologi
Ulrikke Arentoft, Institut for Didaktik (Materiel kultur)

Praktikanter, 2017
Rebecka Söderberg, stud.mag etnologi
Thomas Skielboe, stud. mag antropologi
Sofie Bervild Nielsen, stud.mag visuel antropologi

Filmdokumentation
Elisabeth Colding, cand.mag etnologi og filmklipper
Laura Møller Henriksen, master of Arts within Design og konceptudvikler

Styregruppe
Anni Mogensen, formand for styregruppen
Camilla Mordhorst, Vicedirektør Nationalmuseet
Eskild Vagn Olsen, Museumschef Museum Vestsjælland
Poul Neergaard, Direktør De danske sprogcentres brancheforening
Søren Bak Jensen, Museumschef Arbejdermuseet
Nanna Mik-Meyer, Professor MSO SFI
Lone Tinor-Centi, Chef for Frivilligafdelingen, Dansk Flygtningehjælp
Klaus Rosenfeldt Jakobsen, Innovationsfonden
Jakob Skovgaard-Petersen, Professor MSO Tors, Københavns Universitet
Thomas Grane, Administrator

 
DELTAGERE 6
DELTAGERE 7
DELTAGERE 8
DELTAGERE 9
 
DELTAGERE 10
DELTAGERE 11
DELTAGERE 12
DELTAGERE 13
DELTAGERE 14
 
DELTAGERE 10
DELTAGERE 11
DELTAGERE 12
DELTAGERE 13
DELTAGERE 14
© Copyright 2020 - CULINN / Cultural Citizenship & Innovation