• Øverste række fra venstre: Niels Righolt, Jesse-Lee Costa Dollerup, Malene Dybbøl, Karen Lisa Salamon, Cecilie Bønnelycke, Gitte Engholm.
    Nederste række fra venstre: Trine Just Hansen, Linda Nørgaard-Andersen, Galit Peleg, Malene Frosch Langvad, Sanne Steenberg Hansen.

    Culinn Gruppebillede

VORES HOLD

GITTE ENGHOLM

GITTE ENGHOLM

Projektleder, Nationalmuseet

Gitte Engholm er uddannet skolelærer, antropolog og er ph.d. i antropologi. Hun har været ansat på Nationalmuseet som museumsinspektør siden 2004 med ansvar for udvikling af publikumsarrangementer, der kan være alt fra udstillinger, digital formidling, undervisning, workshops, debatter og events. Hun har en lang erfaring med formidling fra tidligere ansættelser som højskolelærer på Grundtvigs højskole, udstillingsarrangør på Louisiana og underviser i dansk som andetsprog.

På Nationalmuseet har Gitte arbejdet med outreach-projekter og med udvikling af nye publikumsgrupper på museet gennem samskabte events. Hun har derudover erfaring med at inddrage frivillige og frivilligorganisationer i formidlingsarbejdet på museet. Fra tidligere ansættelser som skolelærer, forsker og evaluator har hun bred indsigt i flygtninge- og integrationsområdet - også i praksis. I 2018 afsluttede Gitte en lederuddannelse på Harvard Business School.

Niels Righolt

Niels Righolt

Direktør, Center for Kunst og Interkultur (CKI)

Niels Righolt har ansvar for den strategiske og ledelsesmæssige udvikling hos CKI, og er særligt engageret i projekter som undersøger mulighederne for et styrke det kulturelle demokrati i Danmark. Niels var med til at skabe Nordisk Forum for Interkultur i 2007 og han har siden siddet i en række fora med interkultur som omdrejningspunkt; bl.a. Platform for Intercultural Europe, SKIS (DK). Et andet område som trækker på hans faglige ekspertise er publikumsområdet, hvor han har bidraget til en mængde projekter og programmer i ind-og udland. Niels er medlem af EU’s ekspertgruppe på området, han er medlem af ADESTE konsortiet og i bestyrelsen for Audiences Europe Network og det Nordiske Arts and Audiences. Siden han i 1993 begyndte sin professionelle karriere i kultursektoren har Niels arbejdet som bl.a. producent og kurator, som informationschef, kunstnerisk leder, kulturhuschef, kulturpolitisk udvikler, administrerende direktør og politisk rådgiver. Som kunstnerisk leder og virksomhedschef for Dunkers Kulturhus (2001-2007) i Helsingborg var Niels den yderst ansvarlige for en af Sydsveriges største kulturinstitutioner, som udviklede en mangfoldighedsstrategi som et helt centralt performativt greb.

Linda Nørgaard-Andersen

Linda Nørgaard-Andersen

Projektleder, Arbejdermuseet

Linda Nørgaard-Andersen har været Programchef på Arbejdermuseet siden 2017 og til dagligt ansvarlig for udviklingen af formater og koncepter, der sikrer tydelige sammenhænge mellem museets strategi og dets udstillinger, undervisning og generelle formidlingstilbud, herunder events og formater inden for livslang læring. Fra 2008-2017 har hun været ansat i Skoletjenesten som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet, hvor hun med projekter som UHØRT UNGDOM og Unge stemmer har været med til at skabe en platform for demokratisk deltagelse og pædagogik i museets profil. I perioden fra 2009 -2016 har hun endvidere været koordinator i Skoletjenesten. Her har hun arbejdet med institutionens generelle pædagogiske udvikling samt været ansvarlig for løbende efteruddannelse og kurser bl.a. som kursusleder på Museums Undervisnings Uddannelsen under ODM.

Buthaina Shaheener

Buthaina Shaheener

Programchef på Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK)

Buthaina Shaheener er Programchef på Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK). Hun er en tværfaglig person med akademisk- og erhvervsfaglig baggrund bl.a. inden for projekt udviklingsarbejde, research og undervisning. Hun har beskæftiget sig med emner relateret til Mellemøsten, kulturmøder, asylområdet og flygtningearbejde.

Buthaina har arbejdet med skoler, universiteter, internationale og humanitære organisationer i flere lande, herunder i Syrien, Italien og Danmark.

Lise Milán Nielsen

Lise Milán Nielsen

Skoletjenestemedarbejder, Immigrantmuseet

Lise Milan Nielsen er undervisningsansvarlig på Furesø Museer/Immigrantmuseet og har været ansat siden 2016. Hun står til daglig for udvikling og afvikling af skoletjenesteforløb på alle museets afdelinger, og er tovholder på samarbejder mellem museer og uddannelsesinstitutioner, herunder dagtilbud, folkeskoler, ungdomsuddannelser og øvrige uddannelser og kurser. Lise er uddannet historiker, med speciale i museumsformidling, og har især arbejdet med museers formidling af svære emner som krig og konflikt til børn og unge.

MALENE DYBBØL

MALENE DYBBØL

Museumsinspektør, Immigrantmuseet

Malene Dybbøl har været ansat som museumsinspektør på Immigrantmuseet siden 2017. Hun er uddannet cand. mag. i europæisk etnologi, er certificeret publikumsudvikler under det europæiske program ADESTE, og har inden nuværende stilling arbejdet i mange hjørner af dansk kulturliv - både privat, statsligt og kommunalt. Malene sad i spidsen som leder for et 4-årigt projekt under kulturstyrelsens Kulturaftale (KMØ), hvor 22 kulturinstitutioner, 6 kommuner og boligsociale kræfter samarbejdede for at nå nye målgrupper. Foruden daglige opgaver på Immigrantmuseet med omvisning, formidling, udstillinger og research, sidder hun med i arbejdet omkring AEMI – Associaton of Migration Institutions - et internationalt netværk af migrationsinstitutioner fra hele Europa, som Furesø Museers leder er fungerende formand for. Malene har det overordnede ansvar for Immigrantmuseets strategiske kommunikation og eksterne samarbejder.

Malene Frosch Langvad

Malene Frosch Langvad

Projektmedarbejder, Vardemuseerne

Malene Frosch Langvad er akademisk projektmedarbejder ved Vardemuseerne LÆRING. Hun er antropolog med et twist af journalistik, og kombinerer derfor gerne kvalitativ analyse og formidling af menneskers historier om livet, i alle mulige afskygninger, med levende ord.

“Jeg er blevet kastet ind i denne sidste fase af CULINN-projektet og jeg glæder mig til at opleve projektet gå fra planlægning og tanker i vores hovedet til inddragende formidling, der skaber relationer og samarbejde, der forhåbentligt varer ved. Projektet har sat gang i tanker omkring de mange muligheder, men også udfordringer, vi har som lokalhistorisk museum og vi er spændte på, hvad de relationer, der er blomstret frem i rammerne af CULINN, kommer til at bære med sig i vores fremtidige arbejde med målgruppen af nytilkomne.”

Trine Just Hansen

Trine Just Hansen

Formidler, Vardemusserne

Trine er uddannet skolelærer og har en lang erfaring med sig fra folkeskolen. Hun har desuden en diplomuddannelse i Formidling af Kunst og Kultur for Børn og Unge fra Den Danske Scenekunstskole i Odsherred. Hun har været ansat som kunst- og kulturformidler ved Vardemuseerne LÆRING siden januar 2018. Her er hun til dagligt, sammen med gode kolleger, ansvarlig for at udvikle, videreudvikle samt facilitere formidlingsforløb til børnehaver, skoler og gymnasier. Vardemuseerne LÆRING har særligt fokus på sanseinddragende formidling og æstetiske læreprocesser, og udvikler også selv en række undervisningsmaterialer.

“Da jeg kom med i CULINN-projektet for et lille års tid siden, var jeg spændt på at se, hvor det ville bringe os hen med hensyn til ny viden om og erfaringer med målgruppen samt hvilke nye samarbejdspartnere, der evt. lå og ventede. At arbejde med et projekt som tager sit udgangspunkt i en akademisk verden, og fører det over til noget mere konkret og håndgribeligt, har både været sjovt og udfordrende. Det har været meget spændende at være en del af så stort et projekt og også rigtig interessant at høre om alle de andre delprojekter på de andre museer.”

Ida Brink

Ida Brink

Projektkoordinator, Bornholms Museum

Ida Brink er uddannet antropolog med speciale i integrations- og migrationsstudier. Hun har tidligere beskæftiget sig med sammenhængen mellem danske udkantsproblematikker og inklusion af mennesker med flygtningebaggrund. Hun interesserer sig særligt for, hvordan den offentlige retorik påvirker synet på nytilkomne.

Udover at være projektkoordinator for CULINN på Bornholms Museum er Ida projektleder i foreningen Refugee.Today, der gennem visuel journalistik sætter fokus på flygtninges vilkår, både inden- og uden for Danmarks grænser.

“Jeg glæder mig til at se, hvordan Bornholms Museum kan bidrage til de allerede eksisterende kommunale og frivillige aktiviteter, der findes på integrationsområdet. Hvad kan netop museet, som andre instanser ikke kan? Hvordan bruger man bedst den ekspertise og viden, som museer bygger på, til at række ud til og inkludere nyankomne? Samtidig er jeg utrolig spændt på at se, hvordan projektet kan være med til at udfordre den måde vi tænker om museets rolle i samfundet på, både inden- og uden for museets fire vægge.”

Sanne Steenberg Hansen

Sanne Steenberg Hansen

Museumsformidler – Bornholms Museum

Sanne Steenberg Hansen er uddannet historiker/voksenpædagog fra Københavns Universitet/Universitetet i Tromsø. Sidenhen har hun taget en uddannelse som museumsformidler under ODM, og tog i nogle år en afstikker fra faget, hvor hun arbejdede i en udebørnehave.
Sanne har på Bornholms Museum været med til at udvikle skole- og formidlingsområdet gennem mange år på museets fire afdelinger. Hun er aktiv i Bornholms Skoletjeneste samt Bornholms Formidlingsnetværk, hvor der arbejdes på at højne og efteruddanne indenfor undervisning og formidling på øens kultur- og naturinstitutioner. Sanne har en stor forkærlighed for samarbejder ud af huset.

“Vi blev super glade for opfordringen til af deltage i CULINNprojektet, da vi længe havde haft diskussioner om, hvordan vi kunne ”åbne” museet for flygtningene, der er bosat på Bornholm. Vi er meget interesseret i at få deres historier indsamlet og belyst, samt bruge Museet som løftestang i flygtningens arbejde med at blive en del af det danske samfund. Samtidig rummer CULINN også muligheden for det tværmuseale samarbejde, som vi er meget glade for.”

Cecilie Bønnelycke

Cecilie Bønnelycke

Historiker & Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

Cecilie Bønnelycke har været ansat som historiker og museumsinspektør på Museum Lolland-Falster siden juni 2019, hvor hun er en del af museets Nyere Tids-team, og arbejder med både forskning, formidling, samling og forskellige udviklingsprojekter, blandt andet rettet mod samtidsindsamling og -dokumentation. Cecilie har i flere år arbejdet i museumsverdenen med ansættelser som omviser, kildelæser og inspektør på Nationalmuseet og som inspektør for Nyere Tid på Langelands Museum. Hun har tidligere arbejdet med blandt andet genstandsindsamling fra langelandske asylcentre samt med interviews med asylansøgere og andre asyl-aktører på Langeland.

“Jeg er kommet ind i CULINN midt i projektets sidste fase og har derfor skulle lære projektet at kende på ganske kort tid. Projektet har været, og er stadig, udfordrende for os her på Museum Lolland-Falster, men så meget desto mere lærerigt. I CULINN bliver vi tvunget til at tænke ud af vores sædvanlige museale boks og prøve at finde på nye metoder til at nå de målgrupper, som fx flygtninge og nytilkomne, som vi endnu ikke har tag i. Det tror jeg er rigtig sundt, og vi har allerede nu fået værdifulde erfaringer og netværk med fra projektet. Jeg glæder mig til at blive klogere på, hvad de øvrige medvirkende museer har gjort sig af erfaringer i løbet af projektet og ser frem til, at vi alle kan dele vores viden i den kommende antologi.”

Alexandra Damgaard

Alexandra Damgaard

Historiker & Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

Alexandra Damgaard er historiker og museumsinspektør på Museum Lolland-Falster. Som en del af museets Nyere Tids gruppe arbejder hun både med formidling, forskning, indsamling, udstillinger og diverse projekter. I 2017 indsamlede hun bl.a. genstande og historier fra asylcentret i Rødbyhavn, da det lukkede ned. Desuden har hun været tovholder og projektleder på Museum Lolland-Falsters CULINN-projekt. Hun har tidligere arbejdet som museumsinspektør på Krigsmuseet og i diverse projektstillinger bl.a. på Museet for Søfart i Helsingør. Hun har været i museumsbranchen siden 2007.

”CULINN projektet har været både spændende og lærerigt og har uden tvivl udfordret os på vores museale behov for planlægning og styring, da samskabelse med målgruppen kræver en større grad af fleksibilitet i vores tilgang til projekterne. Både i forhold til at styre processen i samskabelsen og vores accept af en mere kaotisk tilgang til planer, end vi er vant til. Vi ser frem til at arbejde videre med denne målgruppe og videregive vores erfaringer til andre museer.”

Jesse-Lee Dollerup

Jesse-Lee Dollerup

Formidlingsinspektør, Museum Vestsjælland

Jesse-Lee Costa Dollerup er formidlingsinspektør på Museum Vestsjælland med ansvarsområder indenfor undervisning, udvikling, outreach og projektledelse. Hun er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling med en tværfaglig akademisk baggrund bl.a. inden for assyriologi, kunsthistorie, lingvistik og andetsprogstilegnelse fra uddannelser i Danmark, Frankrig og USA. Jesse-Lee har mange års tværfaglig erfaring indenfor museumsformidling, sprogundervisning samt andetsprogsdidaktik og inklusionsprojekter fra ansættelser på flere kunst- og kulturhistoriske museer i Danmark og i USA og som tidligere sprogunderviser. Hun har udgivet en række publikationer på museumsområdet bl.a. indenfor museumsdidaktik, innovationspædagogik på museet samt museet som alternativt sproglæringsrum. Siden 2015 har hun stået i spidsen for udviklingen af Museum Vestsjællands partnerskabsprogram med skoler og videregående uddannelser.

“Under CULINN har MVE skubbet til grænserne for museets nuværende indsatser for nytilkomne borgere og har samlet værdifulde erfaringer om hvordan museet kan gøre sig gældende som et interkulturelt samlingssted mellem forskellige borgergrupper. Under CULINN har vi glædet os til at indgå i et samarbejde, hvor vi både kan bidrage med og trække på vores mange erfaringer på området og samtidig, i fællesskab med de øvrige samarbejdspartnere, arbejde videre med dette spændende og relevante område. Vi har fået masser af input og inspiration fra de andre samarbejdspartnerne. Vi glæder os til at dele vores fælles erfaringer og, på tværs af det danske museumslandskab, tale for en opfattelse af disse indsats som en nødvendighed, en væsentlig samfundsopgave som vi skal forholde os til som kulturinstitutioner.”

KAREN LISA SALAMON

KAREN LISA SALAMON

Følgeforsker

Karen Lisa Salamon er ph.d. i ledelse, antropolog, uafhængig forsker og skribent. Siden 1990erne konsulent i organisationskultur, designstrategi og kulturproduktion. Som adjunkt ved CBS, lektor ved Danmarks Designskole og senere lektor ved Københavns Universitet har hun gennemført forskningsprojekter med fokus på samspillet mellem ledelse, kulturproduktion og kulturformidling, og har bl.a. publiceret om tværkulturelt design og betydningen af autenticitetsforståelser og signatur i kulturproduktion. Som uafhængig kulturskribent og organisationskonsulent med firmaet Etnograf.dk har hun samarbejdet med bl.a. kunstnersammenslutninger, kulturhuse og designere om projektstrategier og udstillingskoncepter, og hun har som kulturessayist bidraget til en række udstillingskataloger. Salamon har publiceret over hundrede artikler og flere antologier og bøger om bl.a. design, tværkultur og ledelse (senest antologien Prekarisering uden grænser, foråret 2020), om forholdet mellem bl.a. social marginalisering, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold, migration og kultur.

GALIT PELEG

GALIT PELEG

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet

Galit Peleg er ansat som museumsinspektør på Arbejdermuseet på CULINN projektet. Galit har indgående undervisningserfaring fra museumssektoren med engagerende genstands- og dialogbaseret undervisning til mange forskellige målgrupper. Hun har herunder særlig erfaring med at sætte spot på medborgerskab i udstillingssammenhæng. Galit er oprindelig uddannet etnolog med en udpræget kulturforståelse og særlige redskaber til kulturformidling og relationsarbejde. Galits verden udgår fra indre Nørrebro, hvor hun også har arbejdet frivilligt med beboerinddragende aktiviteter i et stærkt og meget blandet boligområde.

Laura Møller Henriksen

Laura Møller Henriksen

CKI / Center for Kunst og Interkultur

Laura Møller Henriksen er uddannet fra Designskolen Kolding i 2013. Hun arbejder som kunst- og kulturproducent med erfaring i at lede tværkunstneriske produktionsprocesser gennem alle faser. I CULINN projektet har hun arbejdet med konceptudvikling af delprojekter og været ansvarlig for filmproduktion i samarbejde med det øvrige filmhold.

ELISABETH Colding

ELISABETH Colding

Filmklipper & magister I Etnologi

Elisabeth Colding er uddannet Filmklipper fra Den Danske Filmskole og magister i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet. I CULINN projektet har hun stået for filmdokumentation af forløbets 3-årige fase. Udover filmarbejde for tv og film, har hun, med Museologi som speciale, arbejdet med museumsformidling, særligt i relation til visuelle udstillingsgenstande, som film & visuals, bl.a. for Nationalmuseet og Moesgaard Museum.

KATRINE BERG PEDERSEN

Museumsinspektør, Nationalmuseet

Katrine Berg Pedersen er uddannet historiker og religionsvidenskaber fra Aarhus Universitet og har siden 2014 arbejdet på Nationalmuseet i København. Til dagligt arbejder Katrine blandt andet som projektleder på Nationalmuseets PlayLab, som undervisningsansvarlig på Etnografisk samling og Middelalder & Renæssance, samt konceptudvikler på museets formidlingsformater.

Sofie Bervild Nielsen

Visuel Antropolog

Sofie er uddannet visuel antropolog med sidefag i arabisk. Gennem samskabende, audiovisuelle metoder søger hun altid efter at ‘give mikrofonen videre’ for at komme så tæt på "de andres" stemmer som muligt. Hun har tidligere udført feltarbejder i Tunis, Folkets Park og senest i Beirut, hvor hun sammen med en gruppe fordrevne syriske kvinder undersøgte deres nuværende hverdagsliv i det såkaldte nærområde til Syrien. Sofie beskæftiger sig særligt med systemkritik, tvungen migration, immobilitet og digital infrastruktur. Udover at være aktivistisk engageret i forskellige sociale projekter i Danmark, er hun med til at drive en dansk NGO (Zaher - Grow to Learn), som faciliterer permakultur skolehaver i Libanon i tæt samarbejde med lokale partnere og grupper af stigmatiserede børn og unge.

I CULINN projektet har Sofie i løbet af projektets faser blandt andet hjulpet til med kommunikation, idegenerering, visuel samt skriftlig monitorering blandt deltagende aktører, filmisk dokumentation og endelig filmisk formidling af projektet.

  • DELTAGERE_ 1

VORES HOLD

GITTE ENGHOLM

GITTE ENGHOLM

Projektleder, Nationalmuseet

Gitte Engholm er uddannet skolelærer, antropolog og er ph.d. i antropologi. Hun har været ansat på Nationalmuseet som museumsinspektør siden 2004 med ansvar for udvikling af publikumsarrangementer, der kan være alt fra udstillinger, digital formidling, undervisning, workshops, debatter og events. Hun har en lang erfaring med formidling fra tidligere ansættelser som højskolelærer på Grundtvigs højskole, udstillingsarrangør på Louisiana og underviser i dansk som andetsprog.

På Nationalmuseet har Gitte arbejdet med outreach-projekter og med udvikling af nye publikumsgrupper på museet gennem samskabte events. Hun har derudover erfaring med at inddrage frivillige og frivilligorganisationer i formidlingsarbejdet på museet. Fra tidligere ansættelser som skolelærer, forsker og evaluator har hun bred indsigt i flygtninge- og integrationsområdet - også i praksis. I 2018 afsluttede Gitte en lederuddannelse på Harvard Business School.

Niels Righolt

Niels Righolt

Direktør, Center for Kunst og Interkultur (CKI)

Niels Righolt har ansvar for den strategiske og ledelsesmæssige udvikling hos CKI, og er særligt engageret i projekter som undersøger mulighederne for et styrke det kulturelle demokrati i Danmark. Niels var med til at skabe Nordisk Forum for Interkultur i 2007 og han har siden siddet i en række fora med interkultur som omdrejningspunkt; bl.a. Platform for Intercultural Europe, SKIS (DK). Et andet område som trækker på hans faglige ekspertise er publikumsområdet, hvor han har bidraget til en mængde projekter og programmer i ind-og udland. Niels er medlem af EU’s ekspertgruppe på området, han er medlem af ADESTE konsortiet og i bestyrelsen for Audiences Europe Network og det Nordiske Arts and Audiences. Siden han i 1993 begyndte sin professionelle karriere i kultursektoren har Niels arbejdet som bl.a. producent og kurator, som informationschef, kunstnerisk leder, kulturhuschef, kulturpolitisk udvikler, administrerende direktør og politisk rådgiver. Som kunstnerisk leder og virksomhedschef for Dunkers Kulturhus (2001-2007) i Helsingborg var Niels den yderst ansvarlige for en af Sydsveriges største kulturinstitutioner, som udviklede en mangfoldighedsstrategi som et helt centralt performativt greb.

Linda Nørgaard-Andersen

Linda Nørgaard-Andersen

Projektleder, Arbejdermuseet

Linda Nørgaard-Andersen har været Programchef på Arbejdermuseet siden 2017 og til dagligt ansvarlig for udviklingen af formater og koncepter, der sikrer tydelige sammenhænge mellem museets strategi og dets udstillinger, undervisning og generelle formidlingstilbud, herunder events og formater inden for livslang læring. Fra 2008-2017 har hun været ansat i Skoletjenesten som undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet, hvor hun med projekter som UHØRT UNGDOM og Unge stemmer har været med til at skabe en platform for demokratisk deltagelse og pædagogik i museets profil. I perioden fra 2009 -2016 har hun endvidere været koordinator i Skoletjenesten. Her har hun arbejdet med institutionens generelle pædagogiske udvikling samt været ansvarlig for løbende efteruddannelse og kurser bl.a. som kursusleder på Museums Undervisnings Uddannelsen under ODM.

Buthaina Shaheener

Buthaina Shaheener

Programchef på Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK)

Buthaina Shaheener er Programchef på Det Syriske Kulturinstitut i Danmark (SKDK). Hun er en tværfaglig person med akademisk- og erhvervsfaglig baggrund bl.a. inden for projekt udviklingsarbejde, research og undervisning. Hun har beskæftiget sig med emner relateret til Mellemøsten, kulturmøder, asylområdet og flygtningearbejde.

Buthaina har arbejdet med skoler, universiteter, internationale og humanitære organisationer i flere lande, herunder i Syrien, Italien og Danmark.

Lise Milán Nielsen

Lise Milán Nielsen

Skoletjenestemedarbejder, Immigrantmuseet

Lise Milan Nielsen er undervisningsansvarlig på Furesø Museer/Immigrantmuseet og har været ansat siden 2016. Hun står til daglig for udvikling og afvikling af skoletjenesteforløb på alle museets afdelinger, og er tovholder på samarbejder mellem museer og uddannelsesinstitutioner, herunder dagtilbud, folkeskoler, ungdomsuddannelser og øvrige uddannelser og kurser. Lise er uddannet historiker, med speciale i museumsformidling, og har især arbejdet med museers formidling af svære emner som krig og konflikt til børn og unge.

MALENE DYBBØL

MALENE DYBBØL

Museumsinspektør, Immigrantmuseet

Malene Dybbøl har været ansat som museumsinspektør på Immigrantmuseet siden 2017. Hun er uddannet cand. mag. i europæisk etnologi, er certificeret publikumsudvikler under det europæiske program ADESTE, og har inden nuværende stilling arbejdet i mange hjørner af dansk kulturliv - både privat, statsligt og kommunalt. Malene sad i spidsen som leder for et 4-årigt projekt under kulturstyrelsens Kulturaftale (KMØ), hvor 22 kulturinstitutioner, 6 kommuner og boligsociale kræfter samarbejdede for at nå nye målgrupper. Foruden daglige opgaver på Immigrantmuseet med omvisning, formidling, udstillinger og research, sidder hun med i arbejdet omkring AEMI – Associaton of Migration Institutions - et internationalt netværk af migrationsinstitutioner fra hele Europa, som Furesø Museers leder er fungerende formand for. Malene har det overordnede ansvar for Immigrantmuseets strategiske kommunikation og eksterne samarbejder.

Malene Frosch Langvad

Malene Frosch Langvad

Projektmedarbejder, Vardemuseerne

Malene Frosch Langvad er akademisk projektmedarbejder ved Vardemuseerne LÆRING. Hun er antropolog med et twist af journalistik, og kombinerer derfor gerne kvalitativ analyse og formidling af menneskers historier om livet, i alle mulige afskygninger, med levende ord.

“Jeg er blevet kastet ind i denne sidste fase af CULINN-projektet og jeg glæder mig til at opleve projektet gå fra planlægning og tanker i vores hovedet til inddragende formidling, der skaber relationer og samarbejde, der forhåbentligt varer ved. Projektet har sat gang i tanker omkring de mange muligheder, men også udfordringer, vi har som lokalhistorisk museum og vi er spændte på, hvad de relationer, der er blomstret frem i rammerne af CULINN, kommer til at bære med sig i vores fremtidige arbejde med målgruppen af nytilkomne.”

Trine Just Hansen

Trine Just Hansen

Formidler, Vardemusserne

Trine er uddannet skolelærer og har en lang erfaring med sig fra folkeskolen. Hun har desuden en diplomuddannelse i Formidling af Kunst og Kultur for Børn og Unge fra Den Danske Scenekunstskole i Odsherred. Hun har været ansat som kunst- og kulturformidler ved Vardemuseerne LÆRING siden januar 2018. Her er hun til dagligt, sammen med gode kolleger, ansvarlig for at udvikle, videreudvikle samt facilitere formidlingsforløb til børnehaver, skoler og gymnasier. Vardemuseerne LÆRING har særligt fokus på sanseinddragende formidling og æstetiske læreprocesser, og udvikler også selv en række undervisningsmaterialer.

“Da jeg kom med i CULINN-projektet for et lille års tid siden, var jeg spændt på at se, hvor det ville bringe os hen med hensyn til ny viden om og erfaringer med målgruppen samt hvilke nye samarbejdspartnere, der evt. lå og ventede. At arbejde med et projekt som tager sit udgangspunkt i en akademisk verden, og fører det over til noget mere konkret og håndgribeligt, har både været sjovt og udfordrende. Det har været meget spændende at være en del af så stort et projekt og også rigtig interessant at høre om alle de andre delprojekter på de andre museer.”

Ida Brink

Ida Brink

Projektkoordinator, Bornholms Museum

Ida Brink er uddannet antropolog med speciale i integrations- og migrationsstudier. Hun har tidligere beskæftiget sig med sammenhængen mellem danske udkantsproblematikker og inklusion af mennesker med flygtningebaggrund. Hun interesserer sig særligt for, hvordan den offentlige retorik påvirker synet på nytilkomne.

Udover at være projektkoordinator for CULINN på Bornholms Museum er Ida projektleder i foreningen Refugee.Today, der gennem visuel journalistik sætter fokus på flygtninges vilkår, både inden- og uden for Danmarks grænser.

“Jeg glæder mig til at se, hvordan Bornholms Museum kan bidrage til de allerede eksisterende kommunale og frivillige aktiviteter, der findes på integrationsområdet. Hvad kan netop museet, som andre instanser ikke kan? Hvordan bruger man bedst den ekspertise og viden, som museer bygger på, til at række ud til og inkludere nyankomne? Samtidig er jeg utrolig spændt på at se, hvordan projektet kan være med til at udfordre den måde vi tænker om museets rolle i samfundet på, både inden- og uden for museets fire vægge.”

Sanne Steenberg Hansen

Sanne Steenberg Hansen

Museumsformidler – Bornholms Museum

Sanne Steenberg Hansen er uddannet historiker/voksenpædagog fra Københavns Universitet/Universitetet i Tromsø. Sidenhen har hun taget en uddannelse som museumsformidler under ODM, og tog i nogle år en afstikker fra faget, hvor hun arbejdede i en udebørnehave.
Sanne har på Bornholms Museum været med til at udvikle skole- og formidlingsområdet gennem mange år på museets fire afdelinger. Hun er aktiv i Bornholms Skoletjeneste samt Bornholms Formidlingsnetværk, hvor der arbejdes på at højne og efteruddanne indenfor undervisning og formidling på øens kultur- og naturinstitutioner. Sanne har en stor forkærlighed for samarbejder ud af huset.

“Vi blev super glade for opfordringen til af deltage i CULINNprojektet, da vi længe havde haft diskussioner om, hvordan vi kunne ”åbne” museet for flygtningene, der er bosat på Bornholm. Vi er meget interesseret i at få deres historier indsamlet og belyst, samt bruge Museet som løftestang i flygtningens arbejde med at blive en del af det danske samfund. Samtidig rummer CULINN også muligheden for det tværmuseale samarbejde, som vi er meget glade for.”

Cecilie Bønnelycke

Cecilie Bønnelycke

Historiker & Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

Cecilie Bønnelycke har været ansat som historiker og museumsinspektør på Museum Lolland-Falster siden juni 2019, hvor hun er en del af museets Nyere Tids-team, og arbejder med både forskning, formidling, samling og forskellige udviklingsprojekter, blandt andet rettet mod samtidsindsamling og -dokumentation. Cecilie har i flere år arbejdet i museumsverdenen med ansættelser som omviser, kildelæser og inspektør på Nationalmuseet og som inspektør for Nyere Tid på Langelands Museum. Hun har tidligere arbejdet med blandt andet genstandsindsamling fra langelandske asylcentre samt med interviews med asylansøgere og andre asyl-aktører på Langeland.

“Jeg er kommet ind i CULINN midt i projektets sidste fase og har derfor skulle lære projektet at kende på ganske kort tid. Projektet har været, og er stadig, udfordrende for os her på Museum Lolland-Falster, men så meget desto mere lærerigt. I CULINN bliver vi tvunget til at tænke ud af vores sædvanlige museale boks og prøve at finde på nye metoder til at nå de målgrupper, som fx flygtninge og nytilkomne, som vi endnu ikke har tag i. Det tror jeg er rigtig sundt, og vi har allerede nu fået værdifulde erfaringer og netværk med fra projektet. Jeg glæder mig til at blive klogere på, hvad de øvrige medvirkende museer har gjort sig af erfaringer i løbet af projektet og ser frem til, at vi alle kan dele vores viden i den kommende antologi.”

Alexandra Damgaard

Alexandra Damgaard

Historiker & Museumsinspektør, Museum Lolland-Falster

Alexandra Damgaard er historiker og museumsinspektør på Museum Lolland-Falster. Som en del af museets Nyere Tids gruppe arbejder hun både med formidling, forskning, indsamling, udstillinger og diverse projekter. I 2017 indsamlede hun bl.a. genstande og historier fra asylcentret i Rødbyhavn, da det lukkede ned. Desuden har hun været tovholder og projektleder på Museum Lolland-Falsters CULINN-projekt. Hun har tidligere arbejdet som museumsinspektør på Krigsmuseet og i diverse projektstillinger bl.a. på Museet for Søfart i Helsingør. Hun har været i museumsbranchen siden 2007.

”CULINN projektet har været både spændende og lærerigt og har uden tvivl udfordret os på vores museale behov for planlægning og styring, da samskabelse med målgruppen kræver en større grad af fleksibilitet i vores tilgang til projekterne. Både i forhold til at styre processen i samskabelsen og vores accept af en mere kaotisk tilgang til planer, end vi er vant til. Vi ser frem til at arbejde videre med denne målgruppe og videregive vores erfaringer til andre museer.”

Jesse-Lee Dollerup

Jesse-Lee Dollerup

Formidlingsinspektør, Museum Vestsjælland

Jesse-Lee Costa Dollerup er formidlingsinspektør på Museum Vestsjælland med ansvarsområder indenfor undervisning, udvikling, outreach og projektledelse. Hun er cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling med en tværfaglig akademisk baggrund bl.a. inden for assyriologi, kunsthistorie, lingvistik og andetsprogstilegnelse fra uddannelser i Danmark, Frankrig og USA. Jesse-Lee har mange års tværfaglig erfaring indenfor museumsformidling, sprogundervisning samt andetsprogsdidaktik og inklusionsprojekter fra ansættelser på flere kunst- og kulturhistoriske museer i Danmark og i USA og som tidligere sprogunderviser. Hun har udgivet en række publikationer på museumsområdet bl.a. indenfor museumsdidaktik, innovationspædagogik på museet samt museet som alternativt sproglæringsrum. Siden 2015 har hun stået i spidsen for udviklingen af Museum Vestsjællands partnerskabsprogram med skoler og videregående uddannelser.

“Under CULINN har MVE skubbet til grænserne for museets nuværende indsatser for nytilkomne borgere og har samlet værdifulde erfaringer om hvordan museet kan gøre sig gældende som et interkulturelt samlingssted mellem forskellige borgergrupper. Under CULINN har vi glædet os til at indgå i et samarbejde, hvor vi både kan bidrage med og trække på vores mange erfaringer på området og samtidig, i fællesskab med de øvrige samarbejdspartnere, arbejde videre med dette spændende og relevante område. Vi har fået masser af input og inspiration fra de andre samarbejdspartnerne. Vi glæder os til at dele vores fælles erfaringer og, på tværs af det danske museumslandskab, tale for en opfattelse af disse indsats som en nødvendighed, en væsentlig samfundsopgave som vi skal forholde os til som kulturinstitutioner.”

KAREN LISA SALAMON

KAREN LISA SALAMON

Følgeforsker

Karen Lisa Salamon er ph.d. i ledelse, antropolog, uafhængig forsker og skribent. Siden 1990erne konsulent i organisationskultur, designstrategi og kulturproduktion. Som adjunkt ved CBS, lektor ved Danmarks Designskole og senere lektor ved Københavns Universitet har hun gennemført forskningsprojekter med fokus på samspillet mellem ledelse, kulturproduktion og kulturformidling, og har bl.a. publiceret om tværkulturelt design og betydningen af autenticitetsforståelser og signatur i kulturproduktion. Som uafhængig kulturskribent og organisationskonsulent med firmaet Etnograf.dk har hun samarbejdet med bl.a. kunstnersammenslutninger, kulturhuse og designere om projektstrategier og udstillingskoncepter, og hun har som kulturessayist bidraget til en række udstillingskataloger. Salamon har publiceret over hundrede artikler og flere antologier og bøger om bl.a. design, tværkultur og ledelse (senest antologien Prekarisering uden grænser, foråret 2020), om forholdet mellem bl.a. social marginalisering, uddannelse, arbejdsmarkedsforhold, migration og kultur.

GALIT PELEG

GALIT PELEG

Undervisnings- og udviklingsansvarlig, Arbejdermuseet

Galit Peleg er ansat som museumsinspektør på Arbejdermuseet på CULINN projektet. Galit har indgående undervisningserfaring fra museumssektoren med engagerende genstands- og dialogbaseret undervisning til mange forskellige målgrupper. Hun har herunder særlig erfaring med at sætte spot på medborgerskab i udstillingssammenhæng. Galit er oprindelig uddannet etnolog med en udpræget kulturforståelse og særlige redskaber til kulturformidling og relationsarbejde. Galits verden udgår fra indre Nørrebro, hvor hun også har arbejdet frivilligt med beboerinddragende aktiviteter i et stærkt og meget blandet boligområde.

Laura Møller Henriksen

Laura Møller Henriksen

CKI /

Laura Møller Henriksen er uddannet fra Designskolen Kolding i 2013. Hun arbejder som kunst- og kulturproducent med erfaring i at lede tværkunstneriske produktionsprocesser gennem alle faser. I CULINN projektet har hun arbejdet med konceptudvikling af delprojekter og været ansvarlig for filmproduktion i samarbejde med det øvrige filmhold.

ELISABETH Colding

ELISABETH Colding

Filmklipper & magister I Etnologi

Elisabeth Colding er uddannet Filmklipper fra Den Danske Filmskole og magister i Europæisk Etnologi fra Københavns Universitet. I CULINN projektet har hun stået for filmdokumentation af forløbets 3-årige fase. Udover filmarbejde for tv og film, har hun, med Museologi som speciale, arbejdet med museumsformidling, særligt i relation til visuelle udstillingsgenstande, som film & visuals, bl.a. for Nationalmuseet og Moesgaard Museum.

KATRINE BERG PEDERSEN

Museumsinspektør, Nationalmuseet

Katrine Berg Pedersen er uddannet historiker og religionsvidenskaber fra Aarhus Universitet og har siden 2014 arbejdet på Nationalmuseet i København. Til dagligt arbejder Katrine blandt andet som projektleder på Nationalmuseets PlayLab, som undervisningsansvarlig på Etnografisk samling og Middelalder & Renæssance, samt konceptudvikler på museets formidlingsformater.

Sofie Bervild Nielsen

Visuel Antropolog

Sofie er uddannet visuel antropolog med sidefag i arabisk. Gennem samskabende, audiovisuelle metoder søger hun altid efter at ‘give mikrofonen videre’ for at komme så tæt på "de andres" stemmer som muligt. Hun har tidligere udført feltarbejder i Tunis, Folkets Park og senest i Beirut, hvor hun sammen med en gruppe fordrevne syriske kvinder undersøgte deres nuværende hverdagsliv i det såkaldte nærområde til Syrien. Sofie beskæftiger sig særligt med systemkritik, tvungen migration, immobilitet og digital infrastruktur. Udover at være aktivistisk engageret i forskellige sociale projekter i Danmark, er hun med til at drive en dansk NGO (Zaher - Grow to Learn), som faciliterer permakultur skolehaver i Libanon i tæt samarbejde med lokale partnere og grupper af stigmatiserede børn og unge.

I CULINN projektet har Sofie i løbet af projektets faser blandt andet hjulpet til med kommunikation, idegenerering, visuel samt skriftlig monitorering blandt deltagende aktører, filmisk dokumentation og endelig filmisk formidling af projektet.

CULINNS DELTAGERE

Nationalmuseet
Arbejdermuseet
Center for Kunst & Interkultur (CKI)
Syrisk Kultur Institut (SKDK)

Vardemuseerne
Museum Vestsjælland
Bornholms Museum
Immigrantmuseet
Museum Lolland-Falster

Associerede
Karen Lisa Salamon, Ph.D. og følgeforsker
RUC Performance Design ved Anja Mølle Lindelof
Sprogcentrene CBSI, Sprogcenterlærere Mette Gottlieb og Ásla Marr West
Københavns Sprogcenter, konsulent Ditte Dræby

Kritiske Venner
Lakshmi Sigurdsson
Ove Korsgaard
Per Mouritzen
Anne Boukris

Specialestuderende
Ida Sophie Olsen, Institut for Sprogpsykologi
Ulrikke Arentoft, Institut for Didaktik (Materiel kultur)

Praktikanter
Rebecka Söderberg, stud.mag etnologi
Thomas Skielboe, stud. mag antropologi

Filmdokumentation
Elisabeth Colding, cand.mag etnologi og filmklipper
Laura Møller Henriksen, master of Arts within Design og konceptudvikler
Sofie Bervild Nielsen, visuel antropolog

Styregruppe
Anni Mogensen, Vicedirektør Nationalmuseet og formand for styregruppen
Eskil Vagn Olsen, Museumschef Museum Vestsjælland
Lars Nordborg Olsen, Direktør De danske sprogcentres brancheforening
Søren Bak Jensen, Museumschef Arbejdermuseet
Nanna Mik-Meyer, Professor MSO SFI
Lone Tinor-Centi, Chef for Frivilligafdelingen, Dansk Flygtningehjælp
Jakob Dahl Wedel, Innovationsfonden
Jakob Skovgaard-Petersen, Professor MSO Tors, Københavns Universitet
Thomas Grane, Administrator

 
DELTAGERE_ 2
DELTAGERE_ 3
DELTAGERE_ 4
DELTAGERE_ 5
 
DELTAGERE_ 6
DELTAGERE_ 7
DELTAGERE_ 8
DELTAGERE_ 9
DELTAGERE_ 10
 
DELTAGERE_ 6
DELTAGERE_ 7
DELTAGERE_ 8
DELTAGERE_ 9
DELTAGERE_ 10

Støttet af

DELTAGERE_ 16
 
DELTAGERE_ 2
DELTAGERE_ 3
DELTAGERE_ 4
DELTAGERE_ 5
 
DELTAGERE_ 6
DELTAGERE_ 7
DELTAGERE_ 8
DELTAGERE_ 9
DELTAGERE_ 10
 
DELTAGERE_ 6
DELTAGERE_ 7
DELTAGERE_ 8
DELTAGERE_ 9
DELTAGERE_ 10

Støttet af

DELTAGERE_ 16
© Copyright 2020 - CULINN / Cultural Citizenship & Innovation